02Август2021

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
SOUEE

Национален конкурс за ученическо есе на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов

Покана
Формуляр за участие в национален конкурс за ученическо есе
Постер

 

ТЕМИ:

  • 10 причини да продължа образованието си в България

(есето следва да бъде написано на български език)

  • 10 причини да продължа образованието си в чужбина

(есето следва да бъде написано на български или на някой от следните езици: английски, немски, френски, испански или руски)

 

1. Условия и изисквания на конкурса:

До конкурса се допускат ученици от 11-ти до 12-ти клас от всички средни училища в страната.

Есетата трябва да отговарят на следните изисквания:

  • да са във формат до 2 печатни страници (3600 знака);
  • да притежават ясно формулирана теза, която съотвества на зададената тема, и логическа последователност;
  • да са подходящо аргументирани;
  • да съдържат актуални примери, както и препоръки.

2. Изисквания за оформяне на есето:

Обемът на есето трябва да бъде до 2 страници (Page Size - А4, Page Setup - Top: 25 mm, Bottom: 25 mm, Left: 30, Right: 25 mm; Font -Times New Roman, Size - 13; Word 97-2003, Line Spacing 1,0; Изображения - TIFF или JPG формат, минимална резолюция 300 dpi).

3. Важни срокове:

Желаещите да участват в конкурса могат да изпращат своите разработки на електронен адрес  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.  в срок от 01.11.2015 г. до 30.11.2015 г. включително.

Победителите ще бъдат обявени на 01.12.2015 г. на официалния сайт на Стопанската академия.

4. Процедури за кандидатстване и оценка:

Подаването на есетата е само онлайн на имейл: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. . В полето Subject ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се изписват на латиница – име, фамилия, наименование на средното училище и град и се прикачва файлът, съдържащ есето.

Журито в състав – представители на АЦККВО и преподаватели от СА „Димитър А. Ценов” – Свищов ще следи и за правилното прилагане на езиковите норми.

ВАЖНО! Всички автори ще получат сертификати за участие в конкурса, а участниците, класирани на първите три места от всяко тематично направление, ще бъдат наградени на официална церемония в СА „Димитър А. Ценов“ – Свищов. 

Условията на конкурса и регистрационният формуляр могат да бъдат намерени на сайта на Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – Свищов - www.uni-svishtov.bg в секция „Актуални събития”.

 Контактна информация:

Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността при СА „Димитър А. Ценов”,

гр. Свищов, п.к. 5250, ул.”Емануил Чакъров” №2

тел. (0631) 66 437, e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.Дата на публикацията: 03 Ноември 2015 Автор: Админ1
 

Социални мрежи

Абонамент

Електронен абонамент за новини и важни съобщения от СУ за европейски езици