05Октомври2022

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
SOUEE

Европейско сътрудничество за по-качествено образование

Проектът "Европейско сътрудничество за по-качествено образование" по програма Еразъм+, КД1 Образователната мобилност за учители в сферата на училищното образование с цел обучение, има за основна цел да подобри качеството на образованието в СОУ за европейски езици и повиши квалификацията на учителите. Предвижда се същият да трае една година. Проектът ще допринесе за усъвършенстване на методите на преподаване чрез използване на ИКТ в ежедневната и проектната работа. Предвижда се мобилност за участие в курс на тема "Технологиите в класната стая".Дата на публикацията: 03 Юни 2015 Автор: Админ1