05Октомври2022

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
SOUEE

21st Century European Classrooms

Ученици и учители от СОУЕЕ участват в международен проект от европейска програма „Еразъм+“ – КД2, в партньорство с 4 училища и 2 организации. Участниците в проекта са училища от Португалия, Испания, Италия, Полша и България, а също и от академия „Прометей“ – Англия и фондация „Гулбенкиян“ – Португалия. Темата на проекта е „Класна стая на 21-ви век: да посрещнем дигиталната ера с иновации и креативност“. В рамките на проекта, който е с продължителност 2 години, ученици и учители ще се обучават и ще обменят добри практики, свързани с използването на ИКТ в процеса на учене и преподаване. Проектът дава чудесна възможност на участниците да опознаят различни култури и начини на живот, както и да подобрят своите езикови умения.Дата на публикацията: 03 Юни 2014 Автор: Админ1