05Октомври2022

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
SOUEE

„Виена/Австрия - Русе/България: Два града на Дунава - макар и различни, си приличат“

„Виена/Австрия - Русе/България: Два града на Дунава - макар и различни, си приличат“ - „Wien/Österreich-Ruse/Bulgarien: Zwei Donaustädte - verschieden und doch ähnlich“
Програма на Европейския съюз "Учене през целия живот".
Партньорско училище във Виена/Австрия: „Гимназия Амерлинг“.
Заедно ще реализираме през периода 2013/2015 г. двустранно сътрудничество между нашите 2 училища в рамките на проект по програма Коменски.Дата на публикацията: 03 Юни 2013 Автор: Админ1