05Октомври2022

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
SOUEE

Знак за качество присъден на eTwinning проект “My favourite singer”

Общност на училищата в Европа - Свободната и защитена платформа, в която учители могат да се свързват помежду си, да развиват съвместни проекти и да споделят идеи в Европа. eTwinning е част от Коменски, програмата на ЕС за училища.

eTwinning сертификатза участието на СОУ за европейски езици

Знак за качество присъден на eTwinning проект “My favourite singer”Дата на публикацията: 03 Юни 2012 Автор: Админ1