02Декември2022

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
SOUEE

Европа, изобразена върху нашия чадър

Проектът “Europe on Our Umbrella” 2011-2013 e многостранно партньорство на секторна програма "Коменски", който се подкрепя и финансира от националните агенции на всички училища-партньори в рамките на програмата на Европейския съюз "Учене през целия живот".



Дата на публикацията: 03 Юни 2012 Автор: Админ1