05Октомври2022

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
Проектът “Europe on Our Umbrella” 2011-2013 e многостранно партньорство на секторна програма "Коменски", който се подкрепя и финансира от националните агенции на…

Прочети още...

„Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти” - "УСПЕХ" Дейности по проект "УСПЕХ" в СОУ за европейски езици

Прочети още...

Дейности по проект "Квалификация на педагогическите специалисти" в СОУ за европейски езици

Прочети още...

Страница 2 от 2