25Май2024

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
Конкурс за детска рисунка "Моят любим приказен герой" Водеща

Конкурс за детска рисунка "Моят любим приказен герой"

Конкурс за детска рисунка "Моят любим приказен герой"

            СОУЕЕ "Св. Константин-Кирил Философ"– гр. Русе обявява конкурс за детска рисунка на тема: "Моят любим приказен герой".

ЦЕЛИ:

  • Да формира у подрастващите определени нравствени и етични нагласи: вяра в победата на доброто, стремеж към красивото;
  • Да стимулира и развива детското творчество в областта на изобрази-телното изкуство; да формира творчески индивидуалности;
  • Да стимулира детското въображение и образно мислене; да даде възможност на децата  да изразят своите чувства, настроения и вътрешните си преживявания чрез художествените средства на изобразителното изкуство.

УЧАСТНИЦИ:

В конкурса могат да участват деца от  предучилищна група към детските градини и основните училища.  

Желателно е да се посочи името на учителя (родителя), активно подпомогнал  участника.

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ:  

         Всеки участник има право да изпрати не повече от една рисунка (илюстрация) по тематиката на конкурса с размери блок № 4, без паспарту. Разрешено е използването на всякакви техники и средства – акварел, темперни бои, пастели, графика, молив, туш, колаж.

 

 

На гърба на всяка рисунка трябва да бъдат отбелязани четливо:

  • Трите имена на автора;
  • Възраст;
  • Детска градина/училище
  • Точен адрес, пощенски код, телефон
  • Учител (родител)

 

         Компетентно жури от учители от СОУЕЕ ще прегледа и оцени работите и ще обяви класирането в срок до 21.04.2015 г.

         Класираните на първо, второ и трето място участници ще бъдат отличени с грамоти и материални награди.

Представените творби не се връщат на участниците. Те остават собственост на СОУЕЕ и се използват за благотворителни цели.

         Церемонията по награждаването на отличените участници ще се състои на 22.04.2015 г. в СОУЕЕ в Деня на отворените врати от 17:30 часа.

         Всички творби  трябва да бъдат изпратени най-късно до 17.04.2015 г. на адрес:

гр. Русе, ул. „Студентска“ 10

СОУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“

За  конкурса „Моят любим приказен герой”Дата на публикацията: 14 Април 2015 Автор: АдминБД