25Май2024

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
Удължава се срокът за кандидатстване за програма “Обучение във Великобритания и САЩ” за учебната 2015-2016 година (ASSIST, HMC, Davis) Водеща

Удължава се срокът за кандидатстване за програма “Обучение във Великобритания и САЩ” за учебната 2015-2016 година (ASSIST, HMC, Davis)

Българска асоциация по четене съвместно с партньорите ASSIST и HMC обявява конкурс за стипендии за ученици от 10-и клас за следните програми:

  • ASSIST (American Secondary Schools for International Students and Teachers, USA)
  • HMC (The Headmasters’ and Headmistresses’ Conference, UK)
  • Davis (Davis International Scholarship Program, USA)

Документите могат да бъдат изпратени:
- В хартиен вариант: с писмо на адрес:
БАЧ, П.К 205 София 1000, За конкурс „Обучение във Великобритания и САЩ” или
- В електронен вариант: с е-мейл на адрес bulrakonkurs @gmail.com

Важни дати:
11 ДЕКЕМВРИ 2014 – краен срок за получаване в БАЧ на пълния комплект попълнени документи за кандидатстване.
януари 2015 – провеждане на стандартизиран тест по английски език, есе и интервю с представителите на ASSIST и HMC (Датите подлежат на уточняване. Молим кандидатите да следят информацията на сайта на БАЧ.).

Често задавани въпроси – тук.

НОВО:
Important documents to read
Кой може да кандидатства (Обява)
Описание на програмите, кандидатстване и участие, логистика
ASSIST Application Overview
ASSIST брошура
HMC – Information for Applicants
HMC – Information for parents

Documents to download and complete
Application Form
English Teacher Recommendation Form
Mathematics Teacher Recommendation Form
Class Teacher Recommendation Form
Sponsorship Application Financial Assessment
Family Financial DeclarationДата на публикацията: 26 Ноември 2014 Автор: СУЕЕ