16Април2021

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
SOUEE

2 април-международен ден на детската книга


2 АПРИЛ-МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ДЕТСКАТА КНИГА
23 АПРИЛ-ДЕН НА КНИГАТА И АВТОРСКОТО ПРАВО

ПРАЗНИЧНА ПРОГРАМА В СОУЕЕ
от 28.03 до 28.04

І.Филм импресия от илюстрации по приказки на Андерсен, подготвен училищния библиотекар Даниела Керчева

 ІІ.За учениците от първи до четвърти клас:
1а  - Деца-артисти от 1а клас драматизират „Вълк и котка“ и представят драматизацията в първите класове.
1б – съвместно представяна на литературна програма между ученици от 1б и 7 г клас
1в – Четене и представяне на немски книги, съвместно с ученици на г-жа Хубенова
1г - Четене и представяне на френски книги, съвместно с ученици на г-жа Цанкова
Първокласниците представят свои любими книги
1д – Среда с детска поетеса и посещение на читалище „Христо Ботев“
Занималня 2 клас – Четене и представяне на любима книга, съвместно с ученици на г-жа Хубенова, изложба на книги, състезание за гладко четене, илюстриране на епизод от любима книга, оформяне на постер
2а, 2 в, 2д - организиране карнавал на приказните герои. Всяко дете ще представи любим герой, облечено в подходящ костюм или с маска и ще разкаже с няколко изречения за него. Публиката ще отгатва. След това всеки ще нарисува своя герой и ще направим изложба от най- добрите. Децата ще раздават и книгоразделители на учениците в коридора.
2б – прочит на откъси от книги на английски език от ученици от гимназиален курс – г-жа Гиндянова. Илюстрации към художествени произведения в класната стая. Посрещане учениците на г-жа Лора Кънчева.
2г Викторина „Познай кой е моят любим приказен герой“ – описание с думи и отгатване.
 а – Четене и представяне на книги пред второкласниците на г-жа Ганчева
3б и 3в - „Във вълшебния свят на приказките“:
         1. Герой от Андерсенова приказка разказва защо детските книги празнуват на 2 април и разказва биографията на Андерсен, съвместно с „Веселяците“
         2. Прочитане на посланието на мексиканския писател Франсиско Инохоса до всички деца.
         3. Вълшебен сън – представление
         4. Запознаване с поетесата Николина Тодорова
         5. Молбата на книгата
         6. Позная кой съм аз?
         7.  Пътят на книгата - издателство „Булвест“ запознава децата и подарява на всяко дете книга.
3г – „Любими приказни герои“ – драматизация на приказка от децата, викторина, подарък книжка за всяко дете от родителите
3д – „Карнавал на приказките“ – отгатване на литературни герои, среща с училищната библиотекарка, решаване на литературни кръстословици
4б – 2 април е рожден ден на Андерсен. Заедно с библиотекарката се организира викторина – „Любими приказки от Андерсен“ (вкл. „Малката кибритопродавачка“, „Дивите лебеди“, „Грозното патенце“). Викторината е със състезателен характер, отборите са три и всеки изтегля приказка, по съдържанието на която отговаря на въпроси.
4г – „Илюстрирам корица на  моята любима книжка“ (междупредметни връзки с изобразително изкуство и литература)


Учениците от 4 б клас, техният преподавател Веселка Петрова и училищният библиотекар Даниела Керчева ще организират:
1.”Моят живот е прекрасна приказка, богата на събития и благословена..”-Х.К.Андерсен
Викторина „Приказките на Андерсен”

ІІІ.За учениците от пети до дванадесети клас:
Учениците от пети клас и техните преподаватели Силвия Маринова и Розета Василева ще организират:

5 а, 5 б, 5 в
1.Карнавал на литературните герои с представяне на домашна работа - съчинение на тема "Моят любим литературен герой"
2.Четене на избрани от учениците откъси от любими детски книги    

5 г, 5д
1.Разговор за любимата книга
 

Учениците от шести клас и техните преподаватели Ани Георгиева и Албена Хубенова ще организират:

6а, 6 б, 6в, 6г
1.Прочитане на посланието до всички деца по света на мексиканския писател Франсиско Инохоса.
2. Споделяне на любимо четиво.
3. Драматизация на откъс от любими детски приказки.
4. Отбелязване 207 години от рождението на Х. Кр. Андерсен:
Конкурс за стихотворение или есе на тема: „ Добро, доброта, добротворство”
/ по любима приказка на Андерсен, по любима детска книга /.
5. Създаване на комикси по любима приказка.
6. Събиране на мъдри изречения и мисли от детски книги.
Посетете блога на учениците от 6 а-г клас: malkiqt -princ-ekziuperi.blogspot.com


1.”Да започне денят ни с приказка!”-драматизация та откъси от любими приказки
2. „Познай кой е моят любим герой”-ревю за най-сполучлив приказен костюм
3. Организирано посещение в Регионална библиотека „Любен Каравелов”-Детски отдел-03.04.2012, от 11.00 часа


Учениците от седми клас и техните преподаватели Снежана Данова и Кръстина Иванова ще организират:

7 г
1.Съвместен урок с първи клас за любимите детски книжки

7 д
1.Дискусия на тема „Ще изяде ли мишката книжката?”
2. Създаване на есе на тема „Книгата е най-голямото богатство”

 
Учениците от осми клас и техният преподавател Владимир Дачев ще организират:
 8 а, 8 б, 8 в
1. Представяне на доклади  за Международния ден на детската година
2. „Подари ми книга”-размяна на книги между учениците. Иницииране на общоучилищна инициатива за размяна на книги.

Учениците от девети клас и техните преподаватели Йорданка Цанкова и Албена Хубенова ще организират:

9 а клас
1.Поздравление преди часовете-посрещане на учениците от СОУЕЕ с късметчета цитати от любими книги.

9 д
1.”Моята приказна класна стая!”-рисунки на любими детски герои
2. Презентация за празника-подарък за учениците от втора смяна, с които делят стая 16.
3.”Подари детска книжка на приятел”- подаръци на книжки с автограф
4.”На гости при приятели!”- посещение на учениците от ПИГ и разговор за любимите детски книжки

9 е
1. ”На гости при приятели!”- посещение на учениците от  1 в клас, четене на немска приказка и подаръци на индивидуално изработени материали

Учениците от десети и единадесети клас и техните преподаватели Йорданка Цанкова и Галина Гиндянова ще организират:

10 клас
„Прочети ми приказка!”- гостуване при първи клас и четене на приказки и стихотворения на английски, немски, френски и руски език

11 клас
„Прочети ми приказка!”-гостуване при втори, трети и четвърти клас и четене на откъси от любими детски приказки, провеждане на кратка викторина

Учениците от ателие за творческо писане „Да разкажа своята история”-8, 10 и 11 клас ще организират:

1.Викторина „Познай приказката” по училищната радиоуредба
2. Ще участват в разговор за литературните предпочитания на тийнейджърите в предаване на живо по програма Север на Българската национална телевизияДата на публикацията: 30 Март 2012 Автор: Директор
 

Социални мрежи

Абонамент

Електронен абонамент за новини и важни съобщения от СУ за европейски езици