11Август2022

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages

Резултати от втори етап на класиране на учениците след 7 клас

 

За удобство на родители и ученици, споделяме в сайта на СОУ за европейски езици страницата на РИО - Русе, на която могат да се проверяват резултатите от класирането на учениците за паралелки в профилираните и професионалните гимназии. Резултатите не се обявяват в сградите и сайтовете на училищата, а само в РИО - Русе!

Проверка тук: http://priem.rio-ruse.org/?nav=checkДата на публикацията: 04 Юли 2014 Автор: Админ1