13Август2022

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages

Международна конференция „Съвременните тенденции за сътрудничество между училището и семейството“

Галерия със снимки

За четвърти пореден път на 16 и 17 юни 2014 година в Русенски университет „Ангел Кънчев“ се проведе международна научно-практическа конференция. Инициатори и организатори на събитието бяха СОУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“ – Русе, Регионален инспекторат по образование - град Русе, Русенски университет „Ангел Кънчев“, група училища от Москва и лицей №8 „Олимпия“(Волгоград, Русия).

„В XXI век всичко е различно, включително и семействата. Затова ние като педагози трябва да намерим начин да си сътрудничим в името на доброто образование на децата“, каза при откриването на конференцията Добромира Николова, директор на СОУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“.  Приветствия поднесоха доцент д-р Десислава Атанасова – заместник-декан на факултет „ Природни науки и образование“, Сашо Щерев, началник на отдел „Образование, младежки дейности и спорт“, Пламен Атанасов – областен лидер на Съюза на българските учители - Русе, доцент д-р Виолета Ванева, ръководител катедра Педагогика, психология и история, РУ „Ангел Кънчев.

 Представени бяха доклади от български, руски и австрийски преподаватели, свързани с възможностите за сътрудничеството между семейството и училището, с възпитателните системи и форми на семейството, с ролята на класния ръководител като свързващо звено между училището и семейството, с дейността на обществените организации и училищното настоятелство, с възможностите на извънкласните форми за развитие и възпитание, с приемствеността между семейството, детските градини и училището, с електронните среди за комуникация между учители и родители.

Интерес предизвикаха докладите на Светлана Кимовна – кандидат на педагогическите науката, директор на ГБОУ СОШ 1825, Москва, Татяна Силантиева – ръководител на ГОУ СПО КГиС, Наталия Голембовская – учител в Лицей №8 „Олимпия“ – Волгоград и  магистър Елизабет-Кристине Прьол – учител по биология, физика, химия и музика в  Гимназия „Амерлинг“ – Виена. Видеодоклад  за сътрудничеството между българското неделно училище и семейството бе представен от Илияна Илиева – Дъбова, директор на Българското неделно училище „Свети Седмочисленици“ в Тарагона – Реус, Испания, учител в Българското неделно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, Барселона, Испания. От българска страна с доклади се включиха доц. д-р Светломир Пенев, гл. ас. д-р Багряна Илиева, гл. ас. д-р Валентина Василева, гл. ас. д-р Десислава Стоянова и гл. ас. д-р Юлия Дончева – преподаватели в Русенски университет, Йоана Терзиева, докторант в Нов български университет и много учители от страната. Д-р Стефан Стефанов, главен учител в СОУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“ – гр. Русе представи системата за управление на поведението ClassDojo и възможностите и за връзка между класната стая и семейството. Преслава Байчева, преподавател по български език и литература в СОУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Златица представи нов начин за организация на родителските срещи –  родителите работят в групи по различни казуси.

На конференцията присъстваха повече 100 преподаватели от Русе и региона. Протичането ѝ бе отразено от в-к „Утро“, Радио София и няколко новинарски сайта. Над 30 доклада ще бъдат публикувани от Русенския университет в сборник, който ще има и електронна версия. Уебадресът на конференцията е  http://conf.souee.org/. От там могат да бъдат изтеглени презентациите на докладите. Тя бе оповестена и поддържана като събитие и в социалната мрежа Фейсбук.Дата на публикацията: 02 Юли 2014 Автор: Админ1