02Февруари2023

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
СОУ за европейски езици вече има многофункционална спортна зала – ОФИЦИАЛНО! Водеща

СОУ за европейски езици вече има многофункционална спортна зала – ОФИЦИАЛНО!

 

С Постановление № 199 на МС от 28.08.2012 г. за предоставяне на допълнителни средства за изграждане на нови и ремонт и модернизиране на съществуващи физкултурни салони в общински училища и обособяването им в многофункционални спортни зали, Министърът на финансите предостави допълнителни средства в размер до 10 000 хил. лв. по бюджетите на общините:

за сметка на бюджета на Министерството на образованието и за сметка на преструктуриране на разходите по централния бюджет за 2012 г.

В списъка на 10-те училища по постановлението влезе и Средно общообразователно училище за европейски езици „Св. Константин-Кирил Философ“.

Символичната първа копка на залата бе направена на 17 септември 2012 г. от тогавашния вицепремиер и финансов министър Симеон Дянков. За да бъдат усвоени средствата за построяването ѝ, отпуснати от държавния бюджет, тя следваше да бъде завършена до края на същата година. Според условията в обществената поръчка срокът, заложен за изграждането на съоръжението беше 3 месеца.

Започна процедура по възлагане на обществена поръчка…Изграждането на спортната зала на СОУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“ потъна в дебрите на съдебните спорове.

Измина време до момента когато Комисия за защита на конкуренцията с Решение № 936от 24.07.2013 год. остави без уважение жалбата на „Весела” ООД, гр. Варна срещу Решение № РД-01-1415 от 31.05.2013 г. на кмета на община Русе за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка с предмет „Изграждане на пристройка мултифункционална спортна зала и битови помещения към съществуваща сграда на СОУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“.

На 16 ноември 2013 г. започна изпълнението на строежа.

В учебната 2014/15 година залата ще започне своето функциониране по предназначение и това ще е от съществено значение за училището.

Благодарности на кмета на Община Русе за съдействието и съпричастността към училищния живот на СОУ за европейски езици.

 Дата на публикацията: 27 Юни 2014 Автор: СУЕЕ

Галерия със снимки