18Май2024

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
Международна конференция „Съвременни тенденции за сътрудничество между училището и семейството” ще се проведе в Русе Водеща

Международна конференция „Съвременни тенденции за сътрудничество между училището и семейството” ще се проведе в Русе

 

За четвърти пореден път на 16 и 17 юни 2014 година в Русенския университет „Ангел Кънчев“ ще се проведе международна педагогическа научно-практическа конференция. Нейната тема е „Съвременни тенденции за сътрудничество между училището и семейството”. Ще бъдат представени доклади от български и руски преподаватели, свързани с възможностите за сътрудничество между семейството и училището, с възпитателните системи и форми на семейството, със семейното обучение и домашното образование, с ролята на класния ръководител като свързващо звено между училището и семейството, с дейността на обществените организации и училищното настоятелство, с възможностите на извънкласните форми за развитие и възпитание, с приемствеността между семейството, детските градини и училището, с електронни среди за комуникация между учители и родители.

Съорганизатори на събитието се Регионален инспекторат по образованието, гр. Русе, Русенски университет „Ангел Кънчев”, СОУ за европейски езици „Св. Константин-Кирил Философ” – Русе, група училища от Москва и Лицей №8 „Олимпия” (Волгоград, Русия). От уебадреса на конференцията (conf.souee.org) можете да получите допълнителна информация за участие. Представените доклади ще бъдат публикувани в сборник.

уебадреса на конференцията - http://conf.souee.org
бгЛог "Начално образование" - http://bglog.net/nachobrazovanie/post/confRu2014
във фейсбук (като събитие) https://www.facebook.com/events/252448914957386/
 Дата на публикацията: 22 Май 2014 Автор: СУЕЕ