18Май2024

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
Българските ученици не могат да решават житейски проблеми според резултатите от PISA Водеща

Българските ученици не могат да решават житейски проблеми според резултатите от PISA

Нареждаме се на 43-то място от общо 44 държави

Програмата за международно оценяване на учениците (PISA), която е част от проекта на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), за първи път  си поставя за цел  да определи доколко изследваните 15-годишни ученици са придобили познания и умения,  с които да се справят с проблемите в реални житейски ситуации. За целта през 2012 година PISA провежда международното изследване на тема „Оценяване на компетентността да се решават проблеми“ в 44 страни, членки на ОИСР, сред които и България.

У нас оценяването е проведено в периода 02.04.2012 – 11.05.2012 г. В него са включени 2122 ученици от 186 училища в цялата страна от VII, VIII, IX и X клас, като възрастта е определяща (от 15 години и 3 месеца  до 16 години и 2 месеца). Форматът на оценяването е компютърно базиран  тест, който учениците трябва да решат за 40 минути.

Средният резултат от решаването на теста за българските учениците е 402 точки, при среден резултат за учениците от ОИСР 500 точки. В общата класация си поделяме последните места с държави като Уругвай и Колумбия, а първите места заемат Сингапур, Южна Корея, Япония, Китай и Канада.

Според министъра на образованието и науката проф. Анелия  Клисарова тези резултати сочат, че учениците ни не са подготвени да приложат в живота получените в училище знания и умения или явно знанията, които получават в училище, не са достатъчни за решаване на житейски проблеми.

В два модула от по 20 минути те е трябвало да решат определен брой задачи, като най-трудни за тях са се оказали тези със свободни отговори. Примерна задача е била ситуация, в която ученик, който си е забравил телефона, трябва да реши как да съобщи на приятелите си, че ще закъснее за среща.  Най-трудна обаче се е оказала задачата, изобразяваща анимация на роботизирана прахосмукачка, която се намира в стая с червени и жълти блокчета. Прахосмукачката се движи по определен модел, като може да се докосва и премества само жълтите блокчета. Учениците е трябвало да отговорят на два въпроса, свързани с нея: какво прави прахосмукачката, когато доближи червено блокче, и колко жълти блокчета ще избута, ако завие надясно, а не наляво. На тези въпроси са успели да отговорят малко под 50% от българските ученици.  

Изследването показва, че учениците от профилирани гимназии много по-добре са се справили с теста. При тях средният брой точки е 444. Съществено по-малък е броят точки на учениците от целевата група в прогимназиален етап на обучение и в непрофилирани паралелки на СОУ. Момичетата, участвали в изследването, са се представили по-добре от момчетата. България е една от страните, в които семейната и социално икономическата среда на учениците има най-сериозно влияние върху резултатите.

Тестът, който учениците решаваха ТУК!

Източник: www.pedagozi.bgДата на публикацията: 07 Април 2014 Автор: СУЕЕ