25Май2024

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
Отбелязахме Световният ден на влажните зони Водеща

Отбелязахме Световният ден на влажните зони

 

2 февруари e Световният ден на влажните зони. На този ден през 1971 г. е подписана Международна конвенция за опазването на влажните зони в иранския град Рамсар.

Във връзка с това събитие, трите клуба по проект УСПЕХ - „Зелени алтернативи“, „Млад еколог“ и „Моят свят“ от СОУ за европейски езици посетиха Районната инспекция по опазване на околната среда и водите. Учениците изгледаха с интерес презентацията за екологичните функции на зоните свързани с кръговрата на водата, с редките животински и растителни видове.

Влажните зони са едни от най-важните ни природни богатства. Това са територии, в които водата покрива почвата или присъства в повърхностния й слой, целогодишно или сезонно. Влажните зони са дом на редки животни и растения. Те имат важна роля и в предпазването от наводнения, като поемат и задържат голяма част от повърхностните води. През XX век у нас, а и в световен мащаб голяма част от тях са били пресушени или силно изменени. Днес тези екосистеми заемат едва 0,8% от територията на България и са сред най-важните за опазване обекти. Една от най-известните е резервата Сребърна.

Традиционно нашето партньорство с РИОСВ ще продължи с участие на учениците в конкурсите, организирани от РИОСВ, с изследване на отпадните води, с отбелязване Денят на река Дунав.Дата на публикацията: 07 Февруари 2014 Автор: СУЕЕ

Галерия със снимки