10Август2022

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages

Стартира двустранен проект по програма Коменски

През м. август 2013 г. стартира двустранен проект между СОУ за европейски езици – гр. Русе и гимназия Амерлинг – гр. Виена с тема: „Виена – Русе: два града на Дунава – макар и различни, си приличат”.

В хода на работата по проекта ученици от 9 до 11 клас в СОУ за европейски езици, които изучават немски език, ще сравняват живота на хората, животните и растенията по р. Дунав в двата града в най-различни аспекти. Българските ученици ще имат възможността да посетят Виена за 12 дена през април 2014 г, а австрийските ще посетят Русе също за 12 дена през юни 2014 г.

Като краен продукт на проекта ще бъде изработен многоезичен календар, включващ снимков материал, направен от самите ученици както при посещенията на Виена и Русе, така и при работата им в хода на проекта по места. Ще бъде представена и изложба на колажи и плакати по различните подтеми от проекта, както и различни презентации, които ще бъдат достояние на цялата общественост в града и региона.

 Дата на публикацията: 10 Септември 2013 Автор: Админ1

Галерия със снимки