04Февруари2023

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages

Стипендиантската програма "Готови за успех" обявява прием за учебната 2013-2014 година

Фондация "Помощ за благотворителността в България" и Фондация "Сирак" обявяват конкурс за стипендианти на програма "Готови за успех" за учебната 2013-2014 учебна година.

Програмата подкрепя образованието на деца и младежи без родители, отгледани от роднини или в социални домове. Стипендиите са годишни и се присъждат след конкурс на ученици от 12 клас и на студенти с високи постижения.

Стипендиите са в размер на 2000 лв. годишно за студентите (200 лв. месечно) и 1000 лв. за учениците (100 лв. месечно) и е осигурена за 10 учебни месеца.

Изискването към учениците е да имат успех от предходната година не по-нисък от отличен 5.50, а към студентите - не по-нисък от 5.00.

Необходимите формуляри могат да бъдат изтеглени от сайта на ФПББ. Срокът за подаване на документи е 11 октомври 2013 год.

Стипендиите „Готови за успех" се връчват от 2006 г. Те са уникални с две неща. Първо, средствата за стипендиите са осигурени изцяло от дарения - от фирми, и от частни лица. И второ, водещ критерий е успехът на кандидатите. Програмата подкрепя младежите не просто защото са ощетени от съдбата, а защото имат изключително добри постижения и отличен успех. В този смисъл програмата е и предприемаческа.

Източник: ФПББДата на публикацията: 25 Юли 2013 Автор: СУЕЕ