11Август2022

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages

На финала на „Коменски” – партньорство, професионализъм и приятелство

През месец юли 2013 г. завърши работата по многостранно партньорство „Европа, изобразена върху нашия чадър”, в което ученици от 7 и 8 клас на СОУ за европейски езици „Св. Константин-Кирил Философ” гр. Русе и учители от училището работиха съвместно с партньорски училища от Чехия, Турция, Швеция и Румъния. Партньорството бе осъществявано по секторна програма „Коменски” на програмата „Учене през целия живот” на ЕС.

В продължение на две години учениците работиха по темите на партньорството, като основните им задачи бяха да опознаят историята, географията, културата, религията на партньорските страни, европейските забележителности, стила на живот на своите връстници, както и да развият своите комуникативни умения на английски език. По-голямата част от работата по проекта бе интегрирана в редовните учебни часове, като това създаде положителна нагласа към учебната дейност като цяло. Организираните ежеседмични сбирки дадоха възможност на учениците, изявяващи по-голям интерес към дейностите, да използват пълноценно свободното си време, работейки по темите на проекта. Част от учениците посещаваха тези сбирки заради наученото, други заради възможността да развиват талантите си, докато работят по различни приложни изкуства, трети заради екипната работа и възможността да общуват с приятелите си. 

Участието в това партньорство разви у учениците чувство на отговорност, защото те трябваше да се съобразяват със срокове, да работят в екип, да представят училището, града и страната си. Освен по-добрата обща култура, която придобиха ,работата в този международен проект допринесе и за личностното им израстване. Много от тях станаха по-амбициозни, добиха самочувствие на успешни ученици и европейски граждани. Работните срещи в България, Турция, Чехия, Румъния и Швеция, в които те участваха, оставиха незабравими спомени у много от тях. Топлото и толерантно отношение на родителите към гостуващите ученици помогна да се преодолее по-лесно страха от непознатото. Контактите, по време на тези работни срещи, за много от тях се превърнаха в истински приятелства, продължаващи досега и поддържани чрез интернет.

Като цяло всички ученици оценяват положително участието си в многостранното партньорство „Европа, изобразена върху нашия чадър” и много от тях очакват с нетърпение бъдещи такива проекти.
 Дата на публикацията: 13 Юли 2013 Автор: Админ1

Галерия със снимки