10Април2021

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages

Радиопредаване с ученици от СОУ за европейски езици по повод Деня на Европа

На 9 май по повод Деня на Европа, ученици от СОУ за европейски езици - 6г,д, 9 г,д класове - участваха в радиопредаване на Дарик радио. Споделиха мнение за самочувствието им като европейци, за живота и обучението в България и извън нея, за мотивацията им за овладяване на чужди езици.

Представиха делото на Кирил и Методий като пръв акт за духовно и политическо равенство в Европа. Отбелязан беше и Патрона на училището, и отговорността да бъдеш следовник на Константин-Кирил Философ.

Запис на предаването по Дарик радио:Дата на публикацията: 10 Май 2013 Автор: Админ1

Галерия със снимки

 

Социални мрежи

Абонамент

Електронен абонамент за новини и важни съобщения от СУ за европейски езици