29Юли2021

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages

Отбелязваме Втората международна седмица за безопасност на движението по пътищата

С решение на Общото събрание на ООН от 4 април 2012 г., периодът от 6 до 12 май 2013 г. е обявен за Втора глобална международна седмица за безопасност на движението по пътищата. Темата на Седмицата е „Безопасност на пешеходците”.

В СОУЕЕ се проведе анкетата за оценка на условията за придвижване, опасностите и затрудненията на пътуването на първокласника по пътя от дома до училището и обратно. Ето резултатите:

Анкетата има за цел да проучи мнението на родителите на първокласниците за проблемите, свързани с безопасното придвижване от дома до училището и обратно за тях и техните деца. Анкетата съдържа 5 основни въпроса, обхващащи проблеми при придвижването, пресичането на улиците до училище и обратно, отношението на участниците в движението по пътя. Тя съдържа конкретно поставени и отворени въпроси. В нея участват 91 родители.
По отношение на проблеми при придвижването си /въпрос №1/ като най-тревожно родителите посочват паркирането на коли на тротоарите /54%/ и начупените, напукани и неравни тротоари  /47 %/. Като допълнителни проблеми /2% от анкетираните/ се отбелязват паднали дървета и спирането предимно на таксита на тротоарите.
За трудностите при пресичането на улиците /въпрос №2/  като най-сериозен  е посочен проблемът с паркирането на коли, които пречат на видимостта /44 %/. Други отговори, освен посочените /5 %/ - лесно пресичане, много е трудно пред ВТУ и на ж.п. линията.
Като отношение на шофьорите към пешеходците /въпрос №3/ в 38% от отговорите си анкетираните отбелязват бързото каране, а 35% - шофьорите не дават предимство на пресичащите улицата пешеходци. От отворените отговори /6%/ мнението на родителите е различно – “чуждестранните студенти карат бързо”, “шофьорите се държат добре”.
На въпроса дали е лесно да се спазват правилата за безопасно движение /въпрос № 4/ 77 % от отговорите показват, че анкетираните пресичат на пешеходните пътеки и там, където имат видимост и шофьорите могат да ги забележат. 75% от отговорите потвърждават спазване начина на пресичане – спиране, поглеждане наляво, надясно и отново наляво.
За по-приятното движение пеша /въпрос № 5/ според анкетираните пречат замърсеният въздух от автомобилите /64 % от отговорите/ и бездомните кучета  /48% от отговорите/, а в 54 %  се посочва, че има нужда от повече трева, цветя и дървета. Допълнителните отговори /4%/ насочват вниманието към “липсата на тротоари”, “паркирането на автомобилите по тротоарите и движението на децата по улицата”, “начупените тротоари”.

Анализ на пътно-транспортната обстановка с пешеходци в национален мащаб

‭Анализ на пътно-транспортната обстановка с пешеходци в регион Русе

‭‭Практически препоръки за предотвратяване на ПТП с пешеходциДата на публикацията: 07 Май 2013 Автор: Админ1

Галерия със снимки

 

Социални мрежи

Абонамент

Електронен абонамент за новини и важни съобщения от СУ за европейски езици