11Август2022

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages

Учители и ученици от СОУ за европейски езици са победители в конкурса “Запознайте се с живота и дейността на Мария Кюри”

Обръщение към авторите на есета от СОУЕЕ, гр. Русе.

Фондация “Вигория”,  със съдействието на МОМН и Факултета по химия и фармация на СУ, присъдиха:
А) учители

Първо място на:

 • Анка Билчева – учител по химия в СОУЕЕ
 • Стефка Георгиева – учител по физика в СОУЕЕ

Трето място на:

 • Румяна Георгиева – учител по физика в СОУЕЕ


Грамота за участие на Албена Хубенова, учител по български език и литература, рецензент на литературните творби на учениците

Б) ученици

Призови места на

 • Преслава Антонова Градева – 7 а клас, есе
 • Николай Николаев  - 9 д клас, есе
 • Магдалена Неделова – 10 клас, есе
 • Катерина Павлова Янкова – 10 б клас, есе
 • Свилен Симеонов – 10 б клас, доклад
 • Цвета  Петрова – 12 клас, есе
 • Томас Венцеславов Корийков, 10 д клас, стихотворение
 • Мануела Димова -10 б клас, презентация
 • Мира Бакаловаф-10б клас, презентация
 • Ростислав Георгиев-10 д клас, презентация
 • Александър Куманов -10д клас, презентация
 • Илиана Йорданова- 10 г клас, презентация
 • Мартин Бодуров -10 д клас, презентация
 • Хаят Мохаремов - 10 д клас, презентация
 • Мерай Юзеирова- 11 в клас, презентация
 • Теодор Тодоров- 9 г клас, презентация
 • Мариана Назаренко, рисунка
 • Симона Костадинова, рисунка
 • Вероника Димова- 11 в клас, за ролята на М.Кюри
 • Паулина Шопова- 11 г клас, презентация
 • Доника Хвърчилова- 11 г клас, презентация
 • Мария Иванова – 11 б клас, презентация
 • Йоана Йорданова – 11 б клас, презентация
 • Надежда Петкова – 11  в клас, презентация

Училището получава грамота и три книги за училищната библиотека за най-масово участие в конкурса и получени най-много призови места:

 • Мария Кюри, автор Анри Жидел
 • Устрем и воля (автобиографична книга на проф. Минко Балкански, физик)
 • Из моя живот (автобиографична книга на доц. д-р Калоян Манолов, химик)


През 2011 г. фондаци “Вигория”, със съдействието на МОМН и Факултета по химия и фармация на  СУ, обяви конкурс за учители по химия и физика и ученици на тема “Запознайте се с живота и дейността на Мария Кюри” във връзка с Международната година на химията (2011), 100-годишнината от връчването на втората Нобелова награда (за химия) на Мария Кюри (декември 2011) и 145-годишнината от рождението ѝ (7.11.2012).

Животът и делото на Мария Кюри са вдъхновяващ пример за отдаденост към науката, целенасоченост, трудолюбие, всеотдайност, скромност и хуманизъм. Фондацията  изказва своята огромна благодарност към всички учители и ученици, взели участие в конурса, които съпреживяха вълнуващи моменти от живота на тази изключителна жена – учен, майка, учител и ръководител. Невероятното съчетание на любов към науката и жертвоготовност е докоснало и трогнало  всички участници в конкурса, което се чувства в техните творби и добре организирани дейности, свързани с темата на конкурса.

Фондацията изразява своята увереност, че не само учителите, взели участие  в конкурса, но и други колеги ще използват в учебно-познавателния процес вдъхновяващия пример на живота и дейността на Мария Кюри и други учени – химици и физици. Прилагането на разнообразни форми на класни и извънкласни форми на работа стимулират участието на учениците в учебно-познавателния процес, повишават тяхната активност и резултатите в прекия учебен процес.Дата на публикацията: 21 Март 2013 Автор: Админ1