31Юли2021

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages

Учениците ни – шампиони по употреба на дрога. България е на челно място в Европа по брой на ученици, употребяващи наркотици.

Какво трябва да знаем за наркотиците

и Анкета проведена сред ученици от СОУ за европейски езици

Това каза по време на среща с „НеЗависими и част от обществото” заместник-областният управител на Русе, Андреан Райков. Според цитираните от него данни, общият брой на наркозависимите в България вече е 300 000, а най-често използваната дрога сред младежите е марихуаната. Изключително тревожен е фактът, че с всяка година възрастта на учениците, посегнали към наркотиците се снижава. Има случаи на 12 годишни момичета и момчета, решили да опитат дрога. Често един-два пъти седмично се употребяват марихуана, алкохоли и амфетамини. Увеличават се случаите на злоупотреба с метадон, който всъщност е предназначен за лечение на наркотична зависимост.
В рамките на дискусията, Областният съвет на БЧК представи проект за създаване на консултативен център по зависимости в града ни. Идеята е той да бъде мястото, където да се предоставят услуги насочени към промяна на поведението и редуциране на здравните последици при употребата на психоактивни вещества. В центъра ще се правят консултации, както с хероинозависими, така и с техни близки.
Дискусията се проведе по инициатива на Областната комисия по здравеопазване и целта бе да се обединят усилията на ангажираните институции и НПО в превенцията на употребата на наркотични вещества, както и рехабилитацията и лечението на наркозависими. В срещата се включиха представители на Българския червен кръст, Психодиспансера, неправителствените организации и социалната служба.

Източник: www.ruse-news.comДата на публикацията: 18 Март 2013 Автор: Админ1
 

Социални мрежи

Абонамент

Електронен абонамент за новини и важни съобщения от СУ за европейски езици