18Май2024

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages

Младежка банка раздава пари

Младежка банка - Русе

Имате добра идея, която може да подобри живота ви и този на други хора около вас? Ако е така, то можете да кандидатствате за финансиране от Младежката Банка до 28.03.2013 г. за да реализирате идеята си!  Колкото по-добре идеята ви се вписва в приложеното по-долу описание, толкова шансовете ви са по-големи.
Ние търсим проекти, които са:
•    Генерирани и осъществявани от млади хора. Екипът по проекта трябва да е от поне трима младежи на възраст от 14 до 19 години.
•    Ясни и реалистични.
•    С добавена стойност.
•    С положително влияние върху младите хора и всички останали.
•    изпълнявани в Русе
Попадат в следните приоритетни области:
o    образование и наука
o    спорт и забавление
o    намаляване на насилието и престъпността
 Максимална стойност на финансирането: 1000 лева
 Краен срок  за кандидатстване: 28.03.2013 г.

Документи за информация и кандидатстване можете да изтеглите от тук.
За да кандидатствате изпратете попълнен формуляр на : youthbank@ cfruse.org
Аудио клип можете да изтеглите от тук.
Kритерии за оценка на проектите:
o    Качество на идеята                                  
o    Лидерство на младите хора
o    Отношение Пари / Ползи от проекта                           
o    Въздействие и Ползи                               
o    Степен на съответствие на приоритетите на Младежка Банка

 Тази страница е създадена и се поддържа благодарение на помощта на Фондация “Работилница за граждански инициативи” по програма „Младежка Банка”, с финансовата подкрепа на Фондация "Чарлз Стюърт Мот" Изразените тук становища са на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението на ФРГИДата на публикацията: 14 Март 2013 Автор: СУЕЕ

Галерия със снимки