02Февруари2023

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages

Ученици от СОУ за Европейски езици „Св. Константин-Кирил Философ" гостуваха в Информационния център на евродепутат Мария Габриел в Русе

Групата от петдесет четвъртокласници от СОУ за европейски езици „Константин - Кирил Философ" посети информационния център на евродепутат Мария Габриел в Русе. Гостуването започна с видеоматериал, предоставен от телевизията на ЕП, който прави кратка ретроспекция на историята на обединена Европа, която цели ново бъдеще, мир и разбирателство между всички европейски държави и граждани. Проследени бяха още стъпките от създаването на ЕС до днес. Всички получиха като подарък образователни книжки за Европейския съюз - „В Европа сме си у дома", разгледаха центъра на евродепутата и се запознаха с неговата дейност и възможностите, които той им предлага.

Откритият урок продължи с мултимедийно представяне на Европейския съюз, неговите функции, институции и водещи факти за Европа. За учениците бе много полезно да разберат възможностите за пътуване и обучение в чужбина, правата и задълженията им като европейски граждани и как могат да се възползват от програмите за обучение и конкурсите. Най-голям интерес сред малчуганите предизвика традиционният конкурс на европейска тематика, под патронажа на евродепутат Мария Габриел. Четвъртокласниците взеха участие в образователна интерактивна игра със задаване на въпроси относно ЕС. Победителите получиха книжки, подаръци и рекламни материали от Европейски парламент.Дата на публикацията: 13 Ноември 2012 Автор: СУЕЕ

Галерия със снимки