18Май2024

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages

Български ученици могат да учат 1 година в САЩ

Американският съвет за международно образование (ACIE) обявява конкурс за участие в програмата за обмен на ученици "YES" през учебната 2012/2013 година, в която могат да участват и български ученици, съобщи пресцентърът на Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН).
 
Програмата е насочена към 15-17 годишните ученици, включително и към ученици с увреждания, които са в първата или във втората година от гимназиалния етап, с добро и с отлично представяне в училище.
 
Учениците трябва да са изучавали английски език, да отговарят на условията за получаване на виза, да са граждани на някоя от страните, в които програмата се осъществява, да не са били за повече от три месеца през последните пет години в САЩ, нито да са подавали документи да емигрират в страната.
 
На избраните ученици се предлага безплатен двупосочен билет, едногодишен престой в семейство в САЩ и обучение в училище, месечна стипендия за участие в обществени дейности, медицинска застраховка.
 
На сайта на МОНМ са публикувани условията за участие в конкурса.

България е една от страните, избрана да участва в програмата. Вече няколко години наши ученици имат възможност за едногодишно обучение в САЩ по програмата "YES", което се спонсорира от американското правителство.
 
Програмата "YES" започва през октомври 2002 г. с няколко основни цели - да насърчи разбирателството между младежи от подбрани за участие в програмата страни и американски ученици, да стимулира развитието на толерантност, зачитане и уважение сред представители на различни етнически, религиозни и културни общности, да подпомогне младите хора да изявят лидерските си заложби и умения.

 Източник: www.vesti.bg Дата на публикацията: 05 Октомври 2012 Автор: СУЕЕ

Галерия със снимки