16Юни2024

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
Младши посланици на ЕП и участници  в проекта „Камино Европа“ от СУЕЕ се включиха в кампанията „Заедно за ЕС" Водеща

Младши посланици на ЕП и участници в проекта „Камино Европа“ от СУЕЕ се включиха в кампанията „Заедно за ЕС"

Младши посланици на ЕП и участници  в проекта „Камино Европа“ от СУЕЕ се включиха в кампанията „Заедно за ЕС"

Учениците от XIб клас, които са младши посланици на ЕП и участници в проекта „Камино Европа“ от СУЕЕ, се включиха в кампанията на „Заедно за ЕС" с презентация и плакати за насърчаване на гражданската ангажираност и участие в изборите за Европейски парламент. Създадоха текстовете и дизайна на материалите, като в хода на работа самите те обогатиха знанията си и аргументираха мненията си по теми, свързани с ценностите, целите и политиките на Европейския съюз.

Дейността е финална и за участниците в проекта „Камино Европа“, които от февруари до юни реализираха инициативи и се включиха във всички етапи на кампанията в рамките на проекта.Дата на публикацията: 06 Юни 2024 Автор: СУЕЕ