16Юни2024

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
Празнуваме Деня на Европа и дейност eTwinning Водеща

Празнуваме Деня на Европа и дейност eTwinning

На 9 май отбелязваме Деня на Европа и Деня на дейност eTwinning (част от европейската програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+”). По този повод учениците от VIIIа клас проведоха тематичен урок по английски език. Тяхната съученичка Илияна Илиева влезе в ролята на учител, като представи интересни факти от историята на Европейския съюз по забавен и ангажиращ начин.

Илияна беше подготвила и интерактивна Blooket игра, която позволи на учениците да приложат знанията си на практика и да проверят какво са научили. Урокът не само затвърди уменията на учениците по английски език, но също така подчерта важността на сътрудничеството и работата в екип - основни ценности на програмата eTwinning.

В допълнение към урока, учениците показаха своята креативност и знания по английски език, като създадоха презентации и постери, представящи информация за Белгия, Германия, Португалия, България и Испания. Тези презентации ще бъдат споделени с партньорите им по проекта “Wings and Wheels”, еTwinning проект, който свързва учениците от петте страни, като насърчава разбирателството и културния обмен между участниците и акцентира на теми като устойчив туризъм, екология и културно многообразие. 

Като цяло урокът беше успешен пример за това как Денят на Европа и Денят на дейност eTwinning могат да бъдат отпразнувани заедно, вдъхновявайки младите хора да станат активни граждани на един все по-свързан свят. Дата на публикацията: 09 Май 2024 Автор: СУЕЕ

Галерия със снимки