16Юни2024

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
Интегриран урок в СУЕЕ по модела 1:1 Водеща

Интегриран урок в СУЕЕ по модела 1:1

На 11.04.2024 г. в СУЕЕ се проведе открит интегриран урок по модела 1:1 на тема “Въздействието на театралното изкуство: древногръцкият подход”. Г-жа Албена Андреева, г-жа Севдалина Георгиева и г-жа Даниела Граматикова заедно с учениците от VIIIа клас разсъждаваха кои са механизмите за въздействие на театралното изкуство в Древна Гърция. С помощта на знанията си по музика, математика и литература учениците откриха как древните гърци са съчетали в хармонично единство мястото, музиката и словото, за да внушат своите най-важни светогледни идеи чрез театъра. С помощта на приложението GeoGebra осмокласниците намериха кое е най-подходящото място в училищния двор за построяването на амфитеатър. На таблица в Google Docs бяха съпоставени древногръцките музикални инструменти и съвременните им съответствия, а чрез приложението Mentimeter учениците посочиха кой в съвременността ни изпълнява функцията на древногръцкия хор като изразител на общественото мнение.Дата на публикацията: 12 Април 2024 Автор: СУЕЕ

Галерия със снимки