16Юни2024

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
Участие на СУЕЕ “Св. Константин-Кирил Философ“ в международен франкофонски eТwinning семинар, гр.Бордо, Франция Водеща

Участие на СУЕЕ “Св. Константин-Кирил Философ“ в международен франкофонски eТwinning семинар, гр.Бордо, Франция

В периода от 13 до 15 октомври 2023 г. Ива Стойнова – учител по френски език в Средно училище за европейски езици, взе участие в международен семинар по дейност еTwinning, който събра 54 участници от Франция, Белгия, Испания, Италия, Тунис, Румъния, България, Чехия и Австрия.

Целите на семинара бяха:

  • създаване на eTwinning проекти с работен език френски и интегриране на ИКТ в образователния процес;

  • намиране на партньори и създаване на нови eTwinning проекти.

Бяха представени нови методи за интегриране на работа по eTwinning проекти в клас, които ще подобрят и модернизират образователния процес. По време на работните сесии бяха представени съвременни методи, похвати, програми и инструменти, подкрепящи възможностите за приложението им в сферата на образованието.

 Дата на публикацията: 25 Октомври 2023 Автор: СУЕЕ

Галерия със снимки