16Юни2024

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
Три eTwinning проекта в СУЕЕ получиха Национален знак за качество Водеща

Три eTwinning проекта в СУЕЕ получиха Национален знак за качество

„Училище без граници” с участието на VIIIa клас, „Четящи тийнейджъри в действие” в VIIг клас и „Teens, health and tech” в XIв клас са трите eTwinning проекта на СУЕЕ, които спечелиха Национален знак за качество.

Той се присъжда от Националното звено за координация на eTwinning във всяка държава, като критериите, по които се оценяват проектите са: педагогическа иновативност, интегриране в учебната програма, сътрудничество между училищата партньори, използване на технологии, разпространение на проектните резултати. 

Партньори по проектите са ученици и техните учители от други европейски държави – Гърция, Испания, Италия, Португалия и Турция. Работният език на проектите е английски. 

Общото между тези проекти е формирането  и усъвършенстването на компетенции и меки умения, които са особено важни за реализация на учениците след завършване на училище: езикови и дигитални компетенции, ефективни комуникативни умения,  умения за успешно международно сътрудничество, лидерски умения и умения за работа в екип. Всички ученици, общувайки със свои връстници, се възпитават в дух на уважение и толерантност към различните култури в Европа.

Повече за всеки един от проектите можете да прочетете на eTwinning сайта на СУЕЕ. 

https://etwinning.souee.bg/newsДата на публикацията: 16 Октомври 2023 Автор: СУЕЕ

Галерия със снимки