25Май2024

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
СУ за европейски езици - eTwinning училище Водеща

СУ за европейски езици - eTwinning училище

За трети път СУ за европейски езици е удостоено със знак "eTwinning училище". eTwinning е инициатива, създадена от Европейската комисия с цел сътрудничество между училищата в Европа. Този вид проекти предполагат съвместна работа на учители и техните ученици с активното използване на ИКТ. 

Отличието се дава за екипна работа, сътрудничество, споделено лидерство, иновации, приобщаване, включване на учениците в живота на училището. 

През тази учебна година в СУЕЕ шест проекта обединяват усилията на учители и ученици от различни европейски държави да придобият нови знания, да развият езиковите си умения по английски, испански и френски и да усъвършенстват ключови умения, сред които работа в екип, използване на ИКТ, комуникативни, организация на времето, лидерство.

eTwinning сайт на СУЕЕ

 Дата на публикацията: 30 Май 2023 Автор: СУЕЕ