16Юни2024

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
SOUEE

Развиване на ключови компетенции на XXI век чрез дигитализиран модел на обучение с устройство за всеки ученик в първи гимназиален етап – иновативен проект на СУЕЕ

През 2022-23 – първата от поредица от три учебни години – целта на въведената иновация е да се установят правила за изпълнение и управление на проекта. Екип от 6 учители с една паралелка от VIII клас използват преносими компютри и дигитални учебни материали по 6 учебни предмети. Електронните устройства са предоставени от училището. Педагогическите специалисти преминаха поредица от обучения за сертифициране за работа с Googleинструменти, създаване на дигитално учебно съдържание, планиране на уроци с технологии. Ученици и родители участваха в анкета, в която изразиха мнението си за обучението по новия модел през първия учебен срок.

Резултати от анкета за ученици и от анкета за родители.Дата на публикацията: 15 Март 2023 Автор: СУЕЕ