16Юни2024

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
Модерен център по природни науки беше изграден в СУ за европейски езици Водеща

Модерен център по природни науки беше изграден в СУ за европейски езици

От началото на 2023 година учениците и учителите на СУ за европейски езици се радват на нов кабинет по природни науки със съвременно обзавеждане и оборудване. Това стана възможно в резултат на получено финансиране по Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ на МОН.

СУЕЕ кандидатства за финансиране по Модул 1 на тази програма – „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки в профилираната подготовка“. Предвид подчертания интерес на нашите ученици към изучаването на биология и здравно образование като профилиращ предмет и участието им в многобройни инициативи в областта на природните науки, наличието на модерно обзаведен и оборудван кабинет по природни науки ще засили желанието им да се потопят в света на науката, ще допринесе за придобиване на знания и умения в тази област, свързани с реалния живот и тяхното бъдещо кариерно развитие. Съвременната учебна среда ще стимулира използването на нови методи на преподаване, които са по-атрактивни за поколението на дигиталните „по рождение“ и водят до подобряване на  резултатите от обучението.

С този проект училището си е поставило за цел:

  • да се повиши качеството на учебния процес по биология и здравно образование;
  • да се мотивират учениците за обучение и публична изява в експерименталната работа;
  • преподавателите да експериментират и да използват съвременни интегрирани методи на преподаване и дигитални технологии;
  • да се усвоят умения за създаване на дигитално съдържание от учениците и учителите;
  • да се споделят добри практики с училищната общност;
  • да се утвърди образа на СУЕЕ като модерно училище с качествено образование.


Дата на публикацията: 28 Февруари 2023 Автор: СУЕЕ

Галерия със снимки