16Юни2024

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
СУ за европейски езици – иновативно училище Водеща

СУ за европейски езици – иновативно училище

От учебната 2022-23 година СУЕЕ се присъедини към списъка на иновативните училища в България. Името на проекта, който училището ще осъществи през следващите три поредни учебни години е: „Развиване на ключови компетенции на XXI век чрез дигитализиран модел на обучение с устройство за всеки ученик в първи гимназиален етап“. 

Моделът на организация на учебния процес “учене с устройство за всеки ученик” представлява съвкупност от следните важни елементи:

  • всеки ученик и учител ползва лично устройство, лицензирано и управлявано от училището;
  • времето и мястото за учене не е определящо;
  • съдържанието (учебни ресурси, електронни учебници, дигитални материали, създадени от учители и ученици) е достъпно онлайн, за всички, навсякъде и по всяко време;
  • учителите и учениците си сътрудничат помежду си и създават заедно образователни продукти; 
  • ИКТ присъстват постоянно и използването им е персонализирано.

Целите, които ръководният и педагогическият екип си поставят са: 

  • повишаване на качеството на обучение и постиженията на учениците чрез персонализиране на обучението; 
  • създаване на качествено взаимодействие между ученици и учители;
  •  промяна на начина на учене и повишаване на ангажираността;
  • развиване на ключови умения, свързани с бъдеща успешна професионална реализация на учениците;
  • създаване на обучителни ресурси от учителите и на дигитални продукти от учениците.


Дата на публикацията: 23 Февруари 2023 Автор: СУЕЕ