16Юни2024

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
Съветникът по образователните въпроси към Посолство на Кралство Испания в България откри идентификационна табела по Програма „Испански езикови гимназии и паралелки“ в СУЕЕ Водеща

Съветникът по образователните въпроси към Посолство на Кралство Испания в България откри идентификационна табела по Програма „Испански езикови гимназии и паралелки“ в СУЕЕ

На 25 ноември 2022 г. СУЕЕ "Св. Константин-Кирил Философ" Русе беше посетено от Съветника по образователните въпроси към Посолство на Кралство Испания в България г-н Анхел Сантамария, придружен от Ася Меразчиева – технически секретар към посолството. На срещата присъства г-н Асен Даскалов, Началник отдел “Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване” от РУО – Русе, ръководството на училището, учителите по испански език, както и част от учениците, изучаващи езика на Сервантес.

Гостите подариха на училището табела, която удостоверява принадлежността на училището към Програмата "Испански езикови гимназии и паралелки". Посещението съвпада с отбелязването на 30-годишнината от началото на изучаването на испански език  в СУЕЕ и с 60-годишнината на училището. Г-н Сантамария беше посрещнат с хляб и сол и присъства на програма, в която учениците от 11 и 12 класове рецитираха на испански, разказаха за българските обичаи и изнесоха кратък урок по български фолклорни танци. Събитието завърши с хоро, в което с охота се включиха и гостите. Съветникът разгледа също снимки, разказващи историята на изучаването на испанския език в училище.

Визитата приключи със среща с ръководството на училището, г-н Красимир Манджуков, председател на МО по испански език, г-жа Ирина Димитрова, учител по испански език, както и учителят-чужденец г-н Рубен Барейро. На нея беше подчертано нарастващото значение на изучаването на испански език в световен мащаб, бяха обсъдени възможностите за съдействие от страна на Образователния отдел в изучаването на езика в СУЕЕ и бяха очертани бъдещи дейности за сътрудничество.

 Дата на публикацията: 28 Ноември 2022 Автор: СУЕЕ

Галерия със снимки