25Май2024

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
Младшите посланици в европейския месец на киберсигурността Водеща

Младшите посланици в европейския месец на киберсигурността

Във връзка с повишения риск от заплахите в електронната сфера, младшите посланици на ЕП от СУЕЕ „Свети Константин-Кирил Философ“ – Русе, подготвиха и осъществиха информационна кампания, и изнесоха пред свои съученици от различни класове в училище тематични часове, през изминалата седмица. По този проблем младшите посланици са работили през месец октомври със свои връстници по проект в eTwinning .

Учениците обърнаха внимание как развитието на цифровата икономика неизбежно води до появата на нови заплахи за сигурността в електронното пространство. Същевременно поставиха акцент върху стремежа на ЕП да укрепи електронната сигурност в ЕС. Европейският парламент иска да защити хората и фирмите в Европа от растящите заплахи в дигиталната сфера. Европа следва да бъде безопасно място за живот и бизнес. Посланиците предоставиха информация за основни моменти от приетата Директива на ЕП, която цели да въведе хармонизирани мерки за киберсигурност в ЕС, включително за защита на ключови сектори.Дата на публикацията: 21 Ноември 2022 Автор: СУЕЕ

Галерия със снимки