17Юли2024

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
Регламент на I Училищен конкурс “Помним ви, будители… памет и изкуство” Водеща

Регламент на I Училищен конкурс “Помним ви, будители… памет и изкуство”

Организатори: Ученически съвет към СУ за европейски езици “Свети Константин-Кирил Философ”, гр. Русе

Спомоществовател: Училищно настоятелство към СУ за европейски езици “Свети Константин-Кирил Философ”, гр. Русе

Тема на конкурса:

"Среща на духа на Възраждането с духа на Съвремието"

Право на участие с литературна творба: поезия, художествена проза – есе, фейлетон, свързан с историческа личност (български будител), вдъхновен от събитие, свързано с българските будители

 • I възрастова група – ученици от I до IV клас;
 • II възрастова група – ученици от V до VII клас;
 • III възрастова група – ученици от VIII до XII клас.

Право на участие с картина: вдъхновена от българските будители (живопис, графика)

 • I възрастова група – ученици от I до IV клас;
 • II възрастова група – ученици от V до VII клас;
 • III възрастова група – ученици от VIII до XII клас;

Изисквания:

 • Участниците представят собственхудожествен разказ, есе, фейлетон и поезия писани за конкурса, по възможност непубликувани;
 • Рисунките трябва да са изработени за конкурса, по възможност не награждавани;
 • Брой на творбите –всеки участник може да участва с по една творба от всеки един от горепосочените категории –общо 2 (не повече от 2 творби);
 • Официален език – български;
 • Творбите трябва да са във формат А4, Times New Roman, кегел 11, без разстояние между абзаци от един и същи стил;
 • Рисунките трябва да са във формат: 35 см на 50 см;
 • Участниците задължително посочват трите си имена, години, клас, паралелка и ученически имейл (този за вход в Classroom) за връзка.

Желателно е литературните творби да бъдат събрани от класните ръководители и да бъдат изпратени заедно, придружени с три имена на ученика, клас, години и паралелка

Обем на творбите: за проза – до 3 стр., за поезия – до 2 стр.

Картините да се предават лично на г-жа Ирина Стоянова. На гърба на рисунките да са написани три имена на ученика, клас, години и паралелка.

Критерии за оценяване:

 • Оригиналност и творчески подход при представяне на идеите;
 • Жанрово съответствие на конкурсния текст;
 • Целенасоченост, убедителност и завършеност на аргументацията.
 • Ясно отличими образи в картините.

Други условия:

 • С явяването на конкурса и получаване на наградите участниците се съгласяват да бъдат заснемани и материалът да бъде излъчван/публикуван в публичното пространство за целите на конкурса;
 • Организаторите на конкурса си запазват правото да не допускат до участие творби с неприлично съдържание;
 • Творби, които не отговарят на условията по този регламент, няма да участват в класирането.

Старт на конкурса: 17.10.2022 г.

Срок за приемане на творбите: 30.10.2022 г.

*творбите да се изпращат на имейл:  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Оценяване: творбите ще бъдат оценявани от жури в училищен състав.

Награди:

 • Първо място – грамота, книга и публикуване на творбата в училищния сайт
 • Второ и трето място – грамота и публикуване на творбата в училищния сайт
 • Всеки участник ще получи награда за участие в конкурса

Обявяване на резултатите: 3-4.11.2022 г.

Комисия/жури в конкурса:

Членове:

Литературни творби:

 • Г-жа Росица Гойчева – старши учител по български език и литература;
 • Г-жа Галина Гиндянова – старши учител по български език и литература;

Помощник екип:

 • Светослав Матев – член на Ученическия съвет към СУЕЕ, член на ДТШ “Патиланци” към ДКТ Русе, занимаващ се с изпълнение на литературни творби;
 • Виктория Димитрова – член на Ученическия съвет към СУЕЕ, с изявен талант за писане на поезия и творби в различни жанрове.

Картини:

 • Г-жа Ирина Стоянова – старши учител по изобразително изкуство;

Помощник екип:

 • Симона Крумова – член на Ученическия съвет към СУЕЕ, изявен фотограф, творец.
 • Йоанна Георгиева – член на Ученическия съвет към СУЕЕ, занимава се с изобразително изкуство.Дата на публикацията: 17 Октомври 2022 Автор: СУЕЕ