04Декември2023

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
Креативност и иновативност в класната стая. Мобилност по програма Еразъм + Водеща

Креативност и иновативност в класната стая. Мобилност по програма Еразъм +

В края на месец април приключи поредната мобилност на учител от СУЕЕ по училищния проект „Позитивна училищна среда с иновативни учители и мотивирани ученици“. Госпожа Йорданка Цанкова, главен учител по български език и литература, участва в петдневен семинар на тема: „Креативност и иновации в класната стая/ иновативни учители - мотивирани ученици: съвместно решаване на проблеми“. Обучението се проведе в град Сесимбра, Португалия, а в него участваха учители от Испания, Германия, Италия, Полша, Чехия, Румъния, Хърватия и Сърбия.

Семинарът включваше интерактивно обучение за прилагане на дигитални инструменти в часовете, за усъвършенстване на методологическата подготовка при съчетаване на традиционни и иновативни методи на преподаване. По време на курса учителите посетиха две португалски училища, в които са изградени кабинети по модела  „Класна стая на бъдещето“, предназначени за STEM обучение. Дата на публикацията: 24 Юни 2022 Автор: СУЕЕ

Галерия със снимки