04Февруари2023

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
„Смисълът и ползата от историята – 260 години след написването на „История славянобългарска“ – конкурс за творчество Водеща

„Смисълът и ползата от историята – 260 години след написването на „История славянобългарска“ – конкурс за творчество

По повод 300 години от рождението на Паисий Хилендарски методическото обединение на катедра Обществени науки и гражданско образование обяви конкурс за творчество „Смисълът и ползата от историята – 260 години след написването на „История славянобългарска“ за ученици от V до XII клас на СУ за европейски езици. Инициативата е част от мероприятията, свързани с отбелязване на 60-годишнината от създаване на училището.

Участниците бяха разделени в две възрастови групи – от от V до VІІІ клас и от ІХ до ХІІ клас. Всеки ученик можеше да участва само с една творба (стихотворение, разказ, историческо есе, доклад, рисунка или презентация). Награждаването на победителите в конкурса се състоя на Патронния празник на училището 11 май. Отличилите се ученици получиха грамота за заето призово място и материална награда.

Отличени ученици:

Категория "Доклад"

  • I място – Виктория Димитрова, IXв клас
  • II място – Преслав Павлов, Xг клас
  • III място – Християн Иванов, IXа клас

Категория "Есе"

Възрастова група V – VII  клас:

  • I място – Сиана Войкова Vа

Възрастова група: IX – XI  клас:

  • I място – Деница Великова XIг клас
  • II място – Александра Ботева XIа клас
  • II място  – Симона Миленкова, XIг клас
  • III място – Моника Букева XIа клас

Категория "Презентация"

  • I място – Гергана Георгиева IXб клас

Категория "Рисунка“

  • I място – Николета Новакова – XIг клас


Дата на публикацията: 11 Май 2022 Автор: СУЕЕ

Галерия със снимки