04Декември2023

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
Послание на младшите посланици на Европейския парламент в СУЕЕ в чест на Деня на Европа Водеща

Послание на младшите посланици на Европейския парламент в СУЕЕ в чест на Деня на Европа

На 9 май празнуваме Деня на Европа. Това е датата, на която френският външен министър Робер Шуман прочита историческата декларация за обединение в Европа. През 1985 г. ръководителите на страните от ЕС на свое заседание в Милано решават 9 май да бъде честван като Ден на Европа. От тогава до днес 9 май символизира стремежа към единство, мир, просперитет и обединение на европейските народи. Мирна, просперираща и стабилна Европа – това са идеите на основатели на Европейския съюз. България отстоява ценностите на Европейския съюз за свобода, равенство, достойнство, демокрация, солидарност и върховенство на закона.

С „Честит Ден на Европа!“ на български, френски, английски, немски и испански език младшите посланици поздравиха своите съученици и учители. Младшите посланици се включиха в Деня на самоуправлението. В подготовка за отбелязването му посланиците проведоха анкета сред своите съученици от VIII до XI клас. Целта ѝ беше съучениците им да споделят идеи как да се подобри училищната среда. Тази дейност ще насърчи сътрудничеството между ръководство, учители и ученици. След направеното проучване и анализ, получените резултати бяха представени на госпожа Добромира Николова, директор на СУ за европейски езици. В ролята си на ръководство на СУЕЕ те представиха на титулярите проекта „Зелено училище“ и предложиха включване на училището в него. Той е разработен от младшия посланик Виктория Димитрова от девети клас и допълнен с идеи на другите младшите посланици. Идеята е учениците от СУ за европейски езици да възпитат у себе си умения за опазване на околната среда и критично отношение към хората, нехаещи за последствията от пагубната им, зловредна немарливост, водеща до унищожаване на екосистемата и равновесието в природата.

Учениците и провеждане на конкурс за най-чистата класна стая, в който те ще бъдат жури.

В седмицата посветена на Европа младшите посланици на Европейския парламент в СУЕЕ ще се включат в граждански диалог на тема „Бъдещето на Европа: Дунав – срещу течението. А къде е Украйна?“ – на 13 май в Екомузей – Русе.Дата на публикацията: 10 Май 2022 Автор: СУЕЕ