21Февруари2024

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
Ученици от СУ за европейски езици гости на 31-то заседание на Общински съвет – Русе Водеща

Ученици от СУ за европейски езици гости на 31-то заседание на Общински съвет – Русе

Ученици от IX, X и XI клас от СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, включени в Програмата за училища посланици на Европейския парламент, бяха Специални гости на 31-то заседание на Общински съвет – Русе.

Програмата за училища посланици на Европейския парламент се стреми да разясни на младежите техните права като европейски граждани.

На 24.03.2022 г., следвайки програмата си от предвидени дейности, младшите и старшите посланици на Европейския парламент от СУЕЕ „Свети Константин-Кирил Философ“ посетиха Община Русе. Срещнаха се с кмета на града господин Пенчо Милков и председателя на Общинския съвет Русе – господин Иво Пазарджиев .

Основната идея е учениците да се запознаят с работата на местната власт и да видят отблизо как се взимат решения, свързани с развитието на града, както и да бъде показано как те самите биха могли да оказват влияние върху политическия и демократичен живот в Европейския съюз. Учениците се запознаха с работата на председателя на Общинския съвет и кмета на града, както и с дейността на Общинския съвет. Обсъдиха европейското бъдеще на общината, възможностите за развитие на младите хора в Русе. Интерес за младшите посланици представляваха въпросите, свързани с проблемите на града, перспективите за обучение и реализация в гр. Русе, както и взаимодействието между институциите на територията на общината. Г-н Милков и г-н Пазарджиев отговориха на всички поставени въпроси и призова младите хора към активна гражданска позиция по въпроси, свързани както с развитието на общината, така и с развитието на страната.

Председателят на Общинския съвет Иво Пазарджиев се обърна към младежите с апел да останат в Русе и да направят опит да се развият имено в родния си град, защото обществото има нужда от интелигентни, находчиви и млади хора. Пазарджиев добави, че се надява скоро да вижда своите гости по коридорите на общинска администрация, защото в тях е надеждата за бъдещо развитие на града.

Екипът на младшите и старшите посланици на Европейския парламент от СУЕЕ „Свети Константин-Кирил Философ“ изказва благодарност за предоставената възможност и съдействието на госпожа Елка Симеонова и госпожа Елисавета Досева.Дата на публикацията: 25 Март 2022 Автор: СУЕЕ

Галерия със снимки