04Декември2023

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
СУЕЕ се включва като асоцииран партньор в проекта „Happiness – simple solution for complex problems“ по програма Еразъм+ Водеща

СУЕЕ се включва като асоцииран партньор в проекта „Happiness – simple solution for complex problems“ по програма Еразъм+

През месец декември 2021 СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“  се включи в проект 2021-1-BG01-KA220-SCH-000031568 Happiness – simple solution for complex problems като асоцииран партньор. Проектът се изпълнява от 8 партньора от 6 държави: Испания, Словакия, Полша, Словения, Босна и Херцеговина, България.

Предизвикателствата в училищата в ЕС надхвърлят изискванията за академични резултати и стандартите на обучение. Учениците ходят на училище с различни социални и емоционални трудности и стават уязвими към рискове за физическото и психичното им здраве. Несигурността, стресът и депресията, тревожността, социалните сравнения, ниското самочувствие и безразличието могат да доведат до отклонение, както в академичните резултати, така и в личните отношения на учениците.

„Ние като възрастни сме разработили образователни и училищни системи за деца. Но колко щастливи са децата ни в тези системи? Този въпрос изисква от нас да разгледаме критичната връзка между щастието и настоящата ни образователна система“ (ЮНЕСКО, 2016 г.). В нашия бързо развиващ се свят ние полагаме големи усилия, за да постигнем най-доброто от всичко, но обикновено забравяме за щастието в ежедневния си живот.

В рамките на проекта ще се разработят:

  1. Иновативно социално и емоционално обучение, фокусирано върху щастието като инструмент за подобряване на бъдещото качество на живот на учениците и тяхната удовлетвореност и самочувствие.
  2. Създаване на допълнителни материали и поддържаща система, включваща присъствени и достъпни онлайн опции за обучение.
  3. Разработване и провеждане на обучения за учители и ученици с цел подобряване на социалните и емоционалните умения на учениците и цялостното им психично здраве. Това ще има положително влияние върху взаимоотношенията на учениците, както с преподавателите, така и с техните семейства и приятели.

Очаквайте повече информация относно нашето участие на уебсайта и фейсбук страницата на училището.Дата на публикацията: 23 Декември 2021 Автор: СУЕЕ