01Октомври2023

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
От понеделник, 6 декември в училище се връщат ученици на СУЕЕ Водеща

От понеделник, 6 декември в училище се връщат ученици на СУЕЕ

Уважаеми ученици, родители, колеги!
Обстоятелствата с връщането на учениците в училище са твърде динамични, затова се надявам всички да проявим разбиране и търпение! Вече са доставени необходимите тестове за учениците.
Тестовете са за паралелки от 5 до 12 клас, в които има постигнато 50% съгласие за тестване с щадящ тест на учениците. В СУЕЕ тези паралелки засега са както следва:
  • 5 а, б, в, г, д клас
  • 6 а, б, г, д клас
  • 7 а, б, в, г, д клас
  • 8 а, в клас
  • 9 а, в клас
  • 10 б, г клас
  • 11 а, б клас
  • 12 а, б клас
В понеделник учениците от тези паралелки ще получат декларация за изразяване на съгласие за тестване или наличие на  валиден документ за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или за отрицателен резултат от лабораторно изследване. Декларациите са в прикачени файлове. Подписаните такива трябва да бъдат върнати в училище във вторник. Те се представят на Регионалното управление на образованието - Русе. Те са разделени по възраст: за ученици до и над 14 г. При възможност за разпечатване с подпис, изпратете готовите на класния ръководител. Ако това  не се случи, ще получите хартиен вариант, който попълнен вкъщи ще върнете в училище. Що се отнася до теста, прилагаме демонстрация, от която става ясен начинът на пробовземане. Препоръчително е учениците да са я гледали, за да знаят какво да правят. 30 минути преди теста не трябва да са консумирали храна и течности.
Организацията на учебния процес за присъствените паралелки ще бъде следната:
  1. Връща се двусменният режим на обучение в определените за паралелките учебни стаи.
  2. Запазва се часовият график на учебните занятия с изключение на понеделниците, в които ще се извършва тестването. Тогава тестването ще бъде от 7:30 до 8:00 ч. под наблюдението на учител. От 8:00 до 8:20 учениците могат да закусят след необходимото почистване и дезинфекция. Първият учебен час ще започне в 8:20 ч. Времетраенето на учебните занятия в понеделник ще бъде по 30 минути.  Учениците с нулев час във втора смяна следва да бъдат в стаите си за тестване в 12:45.  В прикачен файл ще видите часови график за двете смени.
Провеждането на тестването е съгласно НАСОКИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА И В ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА,  актуализирани на 3 декември. Ако има положителна проба на ученик, той се отстранява до представяне на резултат от PCR изследване. При положителен такъв паралелката се карантинира.  Процедурата и протоколът са описани в Насоките.
Всички останали паралелки, в които не е постигнато поне 50% съгласие и/или наличие на валиден документ за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или за отрицателен резултат от лабораторно изследване, остават на обучение от разстояние в електронна среда. При промяна на нагласите за тестване и наличие на тестове, те ще могат да се присъединят към присъствения учебен процес.
На всички пожелавам здраве и ведро настроение!
Бъдете здрави!


Дата на публикацията: 04 Декември 2021 Автор: СУЕЕ