04Декември2023

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
СУ за европейски езици се включи в кампанията “Екошампиони” на Екопак Водеща

СУ за европейски езици се включи в кампанията “Екошампиони” на Екопак

СУ за европейски езици благодари на всички ученици, родители, педагогически и непедагогически персонал, които се включиха активно в кампанията на Екопак “Екошампиони”, която има за цел да информира и мотивира учениците и техните семейства да събират разделно и да рециклират пластмасови и алуминиеви отпадъци и така да допринесат за чистотата на природатата и града, в който живеем.
В рамките на месец и половина учениците, заедно с техните родители и учители събираха пластмасови бутилки и алуминиеви кенчета. В началото и в края на кампанията участваха в онлайн проучване за нагласите на децата към разделното събиране и рециклирането, а след това всеки клас проведе тематичен урок в час на класа  на теми, като разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъци, опазване на околната среда и устойчиво развитие. Голяма част от уроците се проведоха в онлайн среда, затова публикуваме снимки от онези, които успяха да проведат такива на място в училище:
  • 1г клас – „Отпадъците също си имат семейства“;
  • 4г клас – „Боклукът в цифри“;
  • 4д клас – рисунки от тематичния урок "Боклукът в цифри"; 
  • 8в клас – „Да създадеш природа“.
Организаторите осигуряват награди за всички участвали училища - футболни, баскетболни и волейболни топки, а за първенците във всеки град - още по-големи награди. Резултатът на всяко училище ще се формира от състезателната и от образователната част – организирана от класните ръководители. 


Дата на публикацията: 01 Декември 2021 Автор: СУЕЕ

Галерия със снимки