25Май2024

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
Организация на учебния процес за учениците от начален етап на обучение в СУЕЕ от 16 ноември 2021 г. Водеща

Организация на учебния процес за учениците от начален етап на обучение в СУЕЕ от 16 ноември 2021 г.

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ И КОЛЕГИ!

На 15 ноември – понеделник, в деня след изборите, всички ученици се обучават от разстояние в електронна среда, съгласно Заповед № РД 09-4003/01.11.2021 г. на министъра на образованието и науката.

На 16 ноември – вторник, учебният процес се възстановява присъствено в СУЕЕ за следните паралелки от начален етап на обучение:

КЛАС КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ Учебна стая №
Лора Кънчева 119
Агнес Генова 118
Галя Градева 114
Виолина Братованова 113
Златка Димитрова 112
Елка Цонева 111
Бойка Радославова 203
Стефан  Стефанов 201
Анета Русева 200
Йорданка Иванова 204
Маринела Недкова 202

Началото на учебния ден за всички дни от седмицата е 8:20 ч.

Във вторник и четвъртък, когато ще се правят тестовете на учениците, първият учебен час ще започва от 9:20 ч. и учебният ден ще приключи по-късно. През времето от 8:20 до 9:00 ч. училищни екипи от класен ръководител и родители-доброволци ще извършат тестването на децата в съответната учебна стая.

Учениците в групите за целодневна организация на учебния ден ще се обучават само следобед. Началото на техните занятия ще е веднага след учебните часове на паралелката. Краят на учебния ден за групите в ЦОУД ще бъде не по-късно от 18:00 ч.

Влизането на учениците в сградата на училището ще става, както следва:

  • Учениците от І и ІІ клас – през западния вход.
  • Учениците от ІІІ и ІV клас – през централния вход.

За дните на присъствените занятия за учениците в СУЕЕ, закуски по Схема „Училищен плод" и Схема „Училищно мляко" на Държавен фонд „Земеделие“ няма да има. Училищният бюфет ще работи за учениците, които ще бъдат присъствено.

На вниманието на всички участници в образователния процес – Приложение към Заповед № РД09-4247/ 08.11.2021 на министъра на образованието и науката – НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТАДата на публикацията: 12 Ноември 2021 Автор: СУЕЕ