18Май2024

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
Oт 01.11.2021 г. до второ нареждане се преустановява присъственият учебен процес за учениците от І до ХІІ клас Водеща

Oт 01.11.2021 г. до второ нареждане се преустановява присъственият учебен процес за учениците от І до ХІІ клас

В изпълнение на Заповед № РД09-3596/20.10.2021 г. на министъра на образованието и науката и във връзка с писмо № РД-14-2497/29.10.2021 г. на Началника на РУО Русе, считано от 01.11.2021 г. до второ нареждане се преустановява присъственият учебен процес за учениците от І до ХІІ клас в училищата на територията на община Русе.Дата на публикацията: 29 Октомври 2021 Автор: СУЕЕ