04Февруари2023

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
График за организиране на ОРЕС в СУ за европейски езици от 27.10.2021 Водеща

График за организиране на ОРЕС в СУ за европейски езици от 27.10.2021

ГРАФИК
за организиране на ОРЕС* в СУЕЕ"Св. Константин-Кирил Философ" - Русе съгласно т.4 от Заповед №РД09-3596/20.10.2021 Г. на Министъра на образованието и науката
От 27.10.2021 г. до 02.11.2021 г. от 03.11.2021.г. до 09.11.2021 г.
Паралелки в ОРЕС Паралелки - присъствено обучение Паралелки в ОРЕС Паралелки - присъствено обучение
5 а,б,в,г, д 1 а,б,в,г 1 а,б,в,г 5 а,б,в,г, д
6 а,б,в,г, д 2 а,б,в,г 2 а,б,в,г 6 а,б,в,г, д
8 а,б,в 3 а,б,в,г, д 3 а,б,в,г, д 8 а,б,в
9 а,б,в 4 а,б,в,г, д 4 а,б,в,г, д 9 а,б,в
10 а,б,в,г 7 а,б,в,г, д 7 а,б,в,г, д 10 а,б,в,г
11 а,б,в,г 12 а,б,в,г 12 а,б,в,г 11 а,б,в,г

*ОРЕС - обучение от разстояние в електронна средаДата на публикацията: 26 Октомври 2021 Автор: СУЕЕ