04Февруари2023

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
„Позитивна училищна среда с иновативни учители и мотивирани ученици“ – нов проект по Еразъм+ в СУ за европейски езици Водеща

„Позитивна училищна среда с иновативни учители и мотивирани ученици“ – нов проект по Еразъм+ в СУ за европейски езици

През ноември 2021 г. екип от 12 учители от СУЕЕ ще поставят началото на дейностите по проект „Позитивна училищна среда с иновативни учители и мотивирани ученици“ по Ключова дейност 1, „Мобилност“ на „Програма Еразъм+“, сектор „Училищно образование“. Сред основните цели на проекта са: придобиване на умения за модерни методи за управление, усвояване на иновативни форми на преподаване, смислено прилагане на ИКТ инструменти за планиране и осъществяване на креативни учебни часове и създаване на собствено учебно съдържание, постигане на умения за разрешаване на конфликти и за осигуряване на спокойна среда за учене, която поставя ученика в центъра на преподаването,насърчава самоуважението и предоставя равен достъп до всички дейности в и извън класната стая на ученици с различни възможности, потребности и с различна мултикултурна идентичност.

В рамките на една година учителите ще участват в обучителни курсове в Ирландия, Португалия, Италия, Испания и Германия.Дата на публикацията: 01 Септември 2021 Автор: СУЕЕ