04Февруари2023

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
СУ за европейски езици получи почетния знак "eTwinning училище" за 2021-2022 учебна година Водеща

СУ за европейски езици получи почетния знак "eTwinning училище" за 2021-2022 учебна година

За учебната 2021-2022 година СУ за европейски езици е сред 25 училища и детски градини от България, които получиха почетния Знак "eTwinning училище".

Училището получава това признание за втори път, след като беше удостоено със знака през учебната 2018-2019 учебна година. 

За да получи това отличие, училището премина през два етапа на кандидатстване и беше оценявано по следните критерии:

  • регистрация в eTwinning портала поне от две години;
  • поне двама учители от СУЕЕ са участвали в eTwinning проекти и събития през последните две години;
  • Национален знак за качество, получен от учител от училището през последните две години;
  • eTwinning и практиката за електронна безопасност в училището;
  • eTwinning  и иновативните практики, междупредметното обучение и проектната работа;
  • eTwinning и непрекъснатото професионално развитие на персонала;
  • мястото на eTwinning в стратегическото развитие на училището.

Ролята на всички училища, които са получили това признание, е да споделят свои добри практики и да мотивират и други екипи да направят еTwinning  част от своята работа, да бъдат посланици на идеите и ценностите на eTwinning, които включват сътрудничество, споделяне и екипна работа.

За това кои са еТуинърите в СУЕЕ – учители и ученици, по какви проекти работят и какви иновативни практики прилагат, може да прочетете на сайта за eTwinning проектите в СУЕЕ – www.etwinning.souee.bgДата на публикацията: 29 Август 2021 Автор: СУЕЕ